หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการโหนด RAIN FOOD VALLEY การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการโหนด RAIN FOOD VALLEY การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-28 14:58:04


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หารือแนวทางการดำเนินการโหนด RAIN FOOD VALLEY การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ร่วมกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

    เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน ประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ และนายเอกชัย ชัยเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ (ภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน)  การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหาร กระบวนการกลไก สู่การยกระดับมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัย ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th