หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-29 15:22:56


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา

      เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่                   อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์  หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นประธานการประชุม  นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ  สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และนางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน 3 กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บรรยายในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของ สป.อว.  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ได้รับทุนขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา ในทุนพี่เลี้ยง-น้องเลี้ยง  Early Stage  Defensive และ Cost Control  โดยมีผู้บริหารและผู้แทนที่ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว: รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th