หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการของเครือข่าย ในงาน “การจัดความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการของเครือข่าย ในงาน “การจัดความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-29 15:26:27


ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการของเครือข่าย ในงาน “การจัดความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU”

     วันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประสานงาน RAINS for Thailand Food Valley ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและขยายผล RAINS ให้ยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และร่วมรับฟังการเสวนา “ประสบการณ์การทำวิจัยเชิงพาณิชย์ภายใต้ RAINS” โดย ดร.ประมวล ทรายทอง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล คณะเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการของเครือข่าย RAINS for Central Food Valley ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th