หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-29 16:48:12


สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

     ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สร้างผลงานวิจัยในรูปแบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวเปิดการอบรม นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรได้ ”สิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร สิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรต่างกันอย่างไร สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย” ตลอดจนสามารถยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของตนเองและของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัยจากหน่วยงานคณะและวิทยาลัย เข้าร่วมจำนวนกว่า 86 คน ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th