หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร สู่การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร สู่การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-29 16:49:21


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร สู่การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล ศรีคำขลิบ หัวหน้ากลุ่มตรวจรับคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กองสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎระเบียบเกี่ยวกับ PCT , ขั้นตอนการยื่นคำขอ PCT, การจัดเตรียมคำขอ PCT” ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัยจากหน่วยงานคณะเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 19 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th