หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนสุนันทา นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ “แผนงานวิจัย การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย” (RAINS for Thailand Food Valley) ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สวก.
สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนสุนันทา นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ “แผนงานวิจัย การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย” (RAINS for Thailand Food Valley) ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สวก.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-29 16:51:44


สถาบันวิจัยและพัฒนา สวนสุนันทา นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ “แผนงานวิจัย การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย” (RAINS for Thailand Food Valley) ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สวก.

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ "แผนงานวิจัย การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2565" ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าโครงการย่อย จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการย่อยที่  1 ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการย่อยที่  2 ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการย่อยที่ 3 ผศ.ปริศนา เพียรจริง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานและได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในเขียนแผนงานและเป้าหมายในปีถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th