หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 3 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 3 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-30 12:16:43


นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 3 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

    รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T – 2022 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 ณ  Palace of Culture เมือง IAŞI ประเทศโรมาเนีย จำนวน 3 ผลงาน

     วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ประจำเดือนมิถุนายน สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ และสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 6 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 3 ผลงาน ทั้งนี้นักวิจัยเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

เวทีประกวด โรมาเนีย (EUROINVENT-2022)

1. ผลงานเรื่อง : ANTCO: Thai herbal lozenge (ลูกอมกระชายขาวบรรเทาอาการเจ็บคอ)

ได้รับรางวัล ดังนี้

      1. Gold Medal from EUROINVENT 2022

      2. Excellence in Innovation AWARD from EUROINVENT 2022

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ     นักวิจัย

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว     ผู้ร่วมวิจัย

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์     ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

.

2. ผลงานเรื่อง : VGet: Natural High Carotenoids and Dietary Fiber Soup (ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูปสำหรับผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ)

ได้รับรางวัล ดังนี้

      1. Gold Medal from EUROINVENT 2022

      2. SPECIAL AWARD from EUROINVENT 2022

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว     นักวิจัย

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง     ผู้ร่วมวิจัย

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ     ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และข้าราชการเกษียณ

.

3. ผลงานเรื่อง : KaranDa+ plus Pro (มะม่วงหาวมะนาวโห่ ขนมขบคี้ยวเพื่อสุขภาพ)

ได้รับรางวัล ดังนี้

      1. Silver Medal from EUROINVENT 2022

      2. EXCELLENCE AWARD

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์     นักวิจัย

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร     ผู้ร่วมวิจัย

      อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์     ผู้ร่วมวิจัย

      นางสาวณภัทร ปิยะศาสตร์     ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล /รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th