หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบงานวิจัย(RS) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบงานวิจัย(RS) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-07-29 14:35:04


สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบงานวิจัย(RS)  กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

            เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย นายอนุพันธ์ สุทธิมาร รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบริหารงานวิจัยออนไลน์ เข้าร่วมทดสอบระบบงานวิจัย(RS)  กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดสอบระบบงานวิจัย(RS) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในระบบสนับสุนนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Smart Dicision Support System)  ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะเริ่มให้ใช้ได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้