หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-29 23:07:01


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

29 กันยายน 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th