หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020)
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-19 11:36:55


นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020)

          สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020) ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ณ KINTEX Mall (KINTEX /217-60 , Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้าร่วมประกวดจำนวน 2 ผลงาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่สามารถเดินทางไปประกวดผลงานด้วยตัวเองได้ จึงนำเสนอในรูปแบบ วิดีโอคลิปบรรยายผลงาน โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล และ เหรียญทองแดง 1 รางวัล ดังนี้

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Vetiver Paper

โดย : ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                                นักวิจัย

        ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม                                    ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องพันเลิศ                  ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัล BRONZE Medal

2. ผลงานเรื่อง : Non-woven fabric from rubber leaves

โดย : ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ                               นักวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์