หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 12:32:04

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมอธิการบดีในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากนั้นช่วงบ่ายได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” และร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และผู้แทนพระองค์ เยี่ยมชมบูทนิทรรศการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมออกบูทนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนายังได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1823242964441594