หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ส่งเสริม ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)”
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ส่งเสริม ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-03-30 18:19:03


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ส่งเสริม ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)”

วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30–16.30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)” ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การวางแผนและการนำเสนอแผนธุรกิจ และอาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา และแนะแนวด้านจิตวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน และยังมีกลุ่ม startup กลุ่มวิศวกรสังคม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมดังกล่าว

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th