หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบสนับสุนนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Smart Decision Support System) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบสนับสุนนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Smart Decision Support System) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-07-30 09:53:41


สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบสนับสุนนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Smart Decision Support System) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

               เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมทดสอบระบบสนับสุนนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Smart Decision Support System) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท ซอฟต์สแคว   ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะเริ่มให้ใช้ได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้