หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยฯ และแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน ววน.
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยฯ และแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน ววน.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-30 22:24:46


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยฯ และแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน ววน.

     บ่ายวันนี้ (30 กันยายน 2564) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th