หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประชุมพิจารณาความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประชุมพิจารณาความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:11:23


ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประชุมพิจารณาความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในการประชุมหารือการพิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกับผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th