หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:13:36


สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

    3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระดับชาติและนานาชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ google meet มีคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมจำนวน 18 คน

    สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และวิธีการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์ รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อารยา ยอดฉิม : ข้อมูล

อนุพันธ์ สุทธิมาร/ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th