หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย (ชาวต่างประเทศ) งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย (ชาวต่างประเทศ) งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-03 17:33:19ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย (ชาวต่างประเทศ) งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

             ในวันนี้ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัย (ชาวต่างประเทศ) งบประมาณรายได้ ประจำปี 2564 นำโดย อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และร่วมกันประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติมุ่งสู่ในระดับนานาชาติ
ซึ่งมีอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  • - อาจารย์ ดร.Mohammad Bagher Javadinobandegani
  • - อาจารย์ ดร.Ha Thanh Dong
  • - อาจารย์แคทเธอรีน คอสเม่ ทาลาวัน
  • - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Muhammad Shahid Khan
  • - รองศาสตราจารย์ ดร.Denis Ushakov