หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ TOR 2566
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ TOR 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-04-09 10:04:54


ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ TOR 2566

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วยนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ TOR 2566 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบกำหนดการประเมินรอบ 18 เดือน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ภาพ/ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th