หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > เทปการให้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ นักวิจัยสวนสุนันทา ในประเด็น “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”
เทปการให้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ นักวิจัยสวนสุนันทา ในประเด็น “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-03 20:49:35


เทปการให้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ นักวิจัยสวนสุนันทา ในประเด็น “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

    เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์รายการ HAPPY SEASON ซึ่งออกอากาศทางช่อง 5 ได้เผยแพร่เทปบันทึกการให้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ในประเด็น “โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” ร่วมด้วยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากงานวิจัยสู่นวัตกรรม และได้คว้ารางวัลเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนเวทีระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงาน “กระดาษจากเปลือกถั่ว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงาน “ภาชนะจากเส้นใยหญ้าแฝก” และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงาน “กระดาษจากสาหร่ายในนากุ้ง” สามารถติดตามชมการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ในรายการ HAPPY SEASON ทางช่อง 5 https://youtu.be/QGSNXLc2y0w

#HAPPYSEASONCH.5

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#ATIP

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th