หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 2 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 2 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-02 14:41:09

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 2 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

          นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลในงาน Korea International Women ‘s Invention Exposition (KIWIE2019) ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 ผลงาน

          วันนี้ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในวาระการประชุมสภาประจำเดือนกรกฎาคม สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงานในงาน Korea International Women ‘s Invention Exposition (KIWIE2019) ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 5 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 2 ผลงาน ทั้งนี้นักวิจัยและผู้วิจัยร่วมเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย นายกร ทัพพะรังสี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่


1.ผลงานเรื่อง : Royal Floral Paper Soap

โดย :  อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา

        อาจารย์อนันตชัย เอกะ

จาก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัลดังนี้

1. Silver Prize from Korea Women Inventors Association

2. Gold Medal from Indonesian Invention Promotion Association

3. World Invention Academic Award from World Invention Innovation Conference


2.ผลงานเรื่อง : Optimizerboxes

โดย :  อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ

จาก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. Special Award from Center of Women Inventors of Uzbekistan

2. Special Award Medal from World Invention Academic Conference, Korea Invention News