หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง“ระบบสารสนเทศที่รองรับการรายงานการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง“ระบบสารสนเทศที่รองรับการรายงานการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-02-15 18:10:03


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง“ระบบสารสนเทศที่รองรับการรายงานการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เข้าร่วมอบรม เรื่อง“ระบบสารสนเทศที่รองรับการรายงานการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับรองสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาโดยมีศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและรวัตกรรม สป.อว. เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา กรุงเทพมหานคร

ภาณุพงศ์ ภุมรินทร์ : รายงาน

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th