หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-04 22:23:07


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2567

      วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2567 และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th