หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบนายอำเภออัมพวาหารือประเด็นการเตรียมงาน Mhesi Street Art ตามนโยบายกระทรวง อว.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบนายอำเภออัมพวาหารือประเด็นการเตรียมงาน Mhesi Street Art ตามนโยบายกระทรวง อว.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-31 17:08:24


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบนายอำเภออัมพวาหารือประเด็นการเตรียมงาน Mhesi Street Art ตามนโยบายกระทรวง อว.

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบนางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา นายกฤษฎี กลิ่นจงกล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา นายกฤตย มีทวี รองนายกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา และนายอุทัย จงแพ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการบริหารทั่วไป) โรงเรียนศรัทธาสมุทร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมหารือการจัดทำ Mhesi Street Art ตามนโยบายของเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการสร้างสรรค์ “Street Art”  ในพื้นที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผสมผสานอัตลักษณ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แสดงออกหรือสื่อมาทางศิลปะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลอัมพวา 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ข้อมูล

เจนจิรา ชินวงษ์ : ภาพ

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th