หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-31 17:09:41


ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมหารือแนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2126 อาคาร 21 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th