หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโครงการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโครงการ)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-12-03 17:24:03


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโครงการ)

   3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสิ้นสุดโครงการ) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ นายนเรนทร์สูร พรมแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วม สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ เรื่อง การชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T และการเตรียมข้อเสนอโครงการ U2T ในระยะที่ 2 (2565) รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ U2T ระยะสิ้นสุดโครงการ เฟสที่ 1 และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th