หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผอ.สถาบันวิจัย มรภ.สวนสุนันทา ประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ผอ.สถาบันวิจัย มรภ.สวนสุนันทา ประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-11-04 17:11:36


ผอ.สถาบันวิจัย มรภ.สวนสุนันทา ประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่  (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” เพื่อเข้าแข่งขันในการเสนอของบประมาณของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 และในโอกาสนี้ได้เชิญนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th