หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"ระดับชาติ ภาคบรรยาย
นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"ระดับชาติ ภาคบรรยาย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 12:33:59

นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"ระดับชาติ ภาคบรรยาย

         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในการประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (RUNIRAC V) ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีพิธีประกาศและมอบโล่การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"ณ ห้องประชุมพะนอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมธ ตันติเวชกุลโดยมีทั้งหมด 6 รางวัล โดยผลประกาศรางวัลปรากฏว่า อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร กองเส็งอาจารย์ในสังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ระดับชาติ ภาคบรรยาย โดยได้รับโล่รางวัลจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้