หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมสรุปแผนการดำเนินงาน การเปิดรับทุนนวัตกรรม “SidUP-Isan-South” ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมสรุปแผนการดำเนินงาน การเปิดรับทุนนวัตกรรม “SidUP-Isan-South” ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:47:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมสรุปแผนการดำเนินงาน การเปิดรับทุนนวัตกรรม “SidUP-Isan-South” ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

     วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปแผนการดำเนินงาน การเปิดรับทุนนวัตกรรม “SidUP-Isan-South” ปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยมี คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ข้อเสนอแนะและปรับแนวทางการเปิดรับเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ภาพ

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th