หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-05 22:55:14


สถาบันวิจัยฯ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

     5 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ เพื่อประกอบการพิจารณายื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ) ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th