หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-05 19:29:55สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ เรื่อง การชี้แจงการดำเนินงานโครงการ U2T , การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน, การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ U2T, การติดตามการดำเนินงานของโครงการ U2T ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th