หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > มรภ.สวนสุนันทา เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม ต้นแบบห้องเรียนชุมชนกลางเมืองกรุงเทพฯ สร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน ในรายการ Talktoday ทางช่อง PPTV
มรภ.สวนสุนันทา เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม ต้นแบบห้องเรียนชุมชนกลางเมืองกรุงเทพฯ สร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน ในรายการ Talktoday ทางช่อง PPTV

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-05 19:38:06


มรภ.สวนสุนันทา เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม ต้นแบบห้องเรียนชุมชนกลางเมืองกรุงเทพฯ สร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน ในรายการ Talktoday ทางช่อง PPTV 

ติดตามชมรายการได้ที่ https://youtu.be/VJZKdb3U6Xs

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th