หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ณ รร.ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จ.อุดรธานี
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ณ รร.ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-05 18:46:47


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ณ รร.ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู จ.อุดรธานี

     วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นำทีมคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพบว่ามีความต้องการการพัฒนาการบูรณาการระหว่างโรงเรียนและครอบครัวของเด็กนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเด็กนักเรียนให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ทีมคณาจารย์ที่ร่วมลงพื้นที่ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีคณะครุศาสตร์, อาจารย์ฐิติกาญน์ ศิติโสภณศักดิ์ อาจารย์สุมนา เขียนนิล จากคณะครุศาสตร์, อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ที่เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภาณุ พัฒนปณิธิพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ศุภวรรณ พันธุ์เกาะเลิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์วันจักร น้อยจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เจนจิรา ชินวงษ์ : รายงาน

ธนัญญา ศานติธรรมกุล/นเรนทร์สูร พรมแสง : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th