หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finallist สำหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 (รอบที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finallist สำหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 (รอบที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-06 07:44:03


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finallist สำหรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 (รอบที่ 2)

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ Finallist ในโครงการทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” SIDUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้กับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (รอบที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ คณะกรรมการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ในครั้งนี้ 

     ทั้งนี้มีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ จำนวน 3 โครงการ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th