หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ส่งเสริมนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)” ให้กับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ส่งเสริมนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)” ให้กับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-06 11:23:04


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ส่งเสริมนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)” ให้กับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA

     วันที่ 4 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal) รอบที่ 2 โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน (Pitch Deck) สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)” ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การวางแผนและการนำเสนอแผนธุรกิจ และอาจารย์ ดร.มรกต  กำแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การสื่อสาร และการนำเสนอในที่สาธารณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th