หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกปฏิบัติการนำเสนอแบบ Pitching สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)" รอบซักซ้อม ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกปฏิบัติการนำเสนอแบบ Pitching สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)" รอบซักซ้อม ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-06 11:22:55


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกปฏิบัติการนำเสนอแบบ Pitching สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)" รอบซักซ้อม ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้ผ่านคัดเลือกโครงการของ NIA

           วันที่ 5 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกปฏิบัติการนำเสนอแบบ Pitching สำหรับนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)" รอบซักซ้อม ให้กับนักวิจัย ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม (Full proposal) รอบที่ 2 โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบนประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย และที่ปรึกษางานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองประธานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ตัวแทนสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอ 20 โครงการ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th