หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > พบกับงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ ของ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ในผลงาน "ดอกเข็ม : มิติการออกแบบลวดลายสู่การประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์" ในรูปแบบของโลกเสมือนจริง METAVERSE
พบกับงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ ของ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ในผลงาน "ดอกเข็ม : มิติการออกแบบลวดลายสู่การประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์" ในรูปแบบของโลกเสมือนจริง METAVERSE

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-06 16:14:44


พบกับงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ ของ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ในผลงาน "ดอกเข็ม : มิติการออกแบบลวดลายสู่การประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์" ในรูปแบบของโลกเสมือนจริง METAVERSE

พบกับงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบ ของ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะ ในผลงาน "ดอกเข็ม : มิติการออกแบบลวดลายสู่การประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์" ในรูปแบบของโลกเสมือนจริง METAVERSE จากงาน 4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION ระหว่างวันที่ 7 –19 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 โดยการจัดงานภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในโลกปัจจุบันสู่อนาคต“โพ้นวัฒนสถาปัตยกรรม Culturarchitecture Beyound” ซึ่งผ่านการคัดเลือกผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา สถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ จากผลงานที่มีคุณค่า และมีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดในการสร้างสรรค์และสามารถสื่อถึงความร่วมสมัย และภายในงานวันที่ 9 กันยายน 2565 ยังได้พบกับการเสวนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ "วัฒนผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์งานออกแบบสร้างสรรค์จากภาคสนาม" โดยวิทยากร รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การเสวนาด้านสถาปัตยกรรมและทัศนศิลป์และการออกแบบ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ 

https://spatial.io/s/TADE2022-Test-630b88408e10f200010cc28b

https://harc.asia/TADE/

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th