หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาและแสดงผลงานสร้างสรรค์การบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาและแสดงผลงานสร้างสรรค์การบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-06 17:16:52


ผอ.สถาบันวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาและแสดงผลงานสร้างสรรค์การบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาและแสดงผลงานสร้างสรรค์การบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรม ณ อาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th