หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-06 18:14:15


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา อบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

     ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 โดยมี นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรการอบรม ซึ่งมีคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 50 คน สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) รวมถึงขั้นตอนการส่งข้อมูลชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 – 3 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์/พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th