หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-01-07 18:14:02


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

       6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ในการประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของคณะทำงานฯ ต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

ชญาณิศา วรรณา : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th