หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะทำงานและทีมสื่อมวลชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะทำงานและทีมสื่อมวลชน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-14 09:33:02


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะทำงานและทีมสื่อมวลชน

     วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมในการประชุมหารือการเตรียมงานการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ทีมผู้จัดงานกิจกรรมและทีมสื่อมวลชน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th