หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-07 14:24:50


ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

    บ่ายวันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวบุศรา ศรีกระหนก รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th