หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณภาพการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน SIDCER – FERCAP
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณภาพการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน SIDCER – FERCAP

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-14 09:34:50


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการประเมินคุณภาพการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน SIDCER – FERCAP 

        วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เป็นประธาน ร่วมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้การรับรองคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ SIDCER – FERCAP โดยอ้างอิงและให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล (WHO/SIDCER/FERCAP) นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นสหวิทยาการและวางเป้าหมายเพื่อผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th