หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-14 09:37:39


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ 

    วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการและการจัดทำวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคมในระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th