หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือการพัฒนาแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ และการขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือการพัฒนาแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ และการขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-08 13:49:49


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ร่วมประชุมหารือการพัฒนาแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ และการขับเคลื่อนงานด้านบริการวิชาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุดรธานี

     วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ และการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ร่วมกับ ดร.กภ.อัครานี ทิมินกุล สมาคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านดุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการดำเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพ ซึ่งมี ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายนเรนทร์สูร พรมแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th