หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทา คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T - 2022
นักวิจัยสวนสุนันทา คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T - 2022

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-08 15:36:41


นักวิจัยสวนสุนันทา คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T - 2022

     สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T – 2022 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 ณ  Palace of Culture เมือง IAŞI ประเทศโรมาเนีย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผลงานนวัตกรรมและการประดิษฐ์ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมและเป็นเวทีในการสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักธุรกิจไทยได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดในระดับนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย โดยในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติในครั้งนี้ มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดจำนวน 3 ผลงาน ในรูปแบบวิดีโอคลิปบรรยายผลงานทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต จากการประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ปรากฏว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล และ เหรียญเงิน 1 รางวัล ดังนี้

 รางวัล Gold Medal 

1. ผลงานเรื่อง : VGet: Natural High Carotenoids and Dietary Fiber Soup

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว นักวิจัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง ผู้ร่วมวิจัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และข้าราชการเกษียณ

2. ผลงานเรื่อง : ANTCO: Thai herbal lozenge 

โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ นักวิจัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว  ผู้ร่วมวิจัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 รางวัล Silver Medal 

3. ผลงานเรื่อง : KaranDa+ plus Pro

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ นักวิจัย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร ผู้ร่วมวิจัย

         อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์ ผู้ร่วมวิจัย

         นางสาวณภัทร ปิยะศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ATIP

#EUROINVENT

#IRDSSRU

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน/ออกแบบ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th