หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-10 16:10:48


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

     วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี  พร้อมด้วยรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย มอบนโยบายต่อคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในรูปแบบออนไลน์ 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน/สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th