หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร “การจัดทำวารสารวิชาการ” ให้แก่คณะทำงานวารสารของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร “การจัดทำวารสารวิชาการ” ให้แก่คณะทำงานวารสารของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-04-26 13:26:45


บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร “การจัดทำวารสารวิชาการ” ให้แก่คณะทำงานวารสารของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นำโดย นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวอารยา ยอดฉิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำวารสารวิชาการ ของวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ให้แก่บุคลากรเพื่อจัดทำวารสารในการดำเนินงานเพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประเมินคุณภาพวารสาร ผ่านช่องทางออนไลน์ google Meet

อารยา ยอดฉิม : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th