หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือข่าย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือข่าย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-09 15:42:54


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือข่าย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความยั่งยืนกลุ่มราชภัฏ และภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเฉวง โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสถาบันอุดมศึกษากลุ่มราชภัฏและภาคีเครือข่าย สู่การจัดอันดับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเกณฑ์ของ THE Impact Ranking, UI Green Metric และ QS World University Rankings: Sustainability ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 17 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THE) และการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th