หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-09 15:53:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

     วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และนายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒

อนุพันธ์ สุทธิมาร : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th