หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Endnote
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Endnote

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-09 19:03:59สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Endnote

            เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ อาคาร ๓๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Endnote ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การอ้างอิงผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลนานาชาติ และระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยรองรับ โดยจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีเครื่องมือที่ค้นหา รวมขึ้นจัดการในการเขียนการอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว